ساخت کفش بروگ؛ قسمت چهارم – بستن رویه کفش

ساخت کفش بروگ؛ قسمت چهارم- بستن رویه کفش، قسمت دیگری از یک سری ویدئو که چگونگی ساخت یک کفش نیم بروگ با دست و با ابزارهایی که به راحتی قابل دستیابی هستند رو نشون می‌ده. قسمت سوم – بروگ کردن و رنگ آمیزی بود و این قسمت، درباره بستن رویه کفش (چسب زدن و دوختن […]