ساخت کفش بروگ؛ قسمت پنجم – تودوزی و تکمیل رویه

ساخت کفش بروگ؛ قسمت پنجم – تودوزی و تکمیل رویه، قسمت دیگری از یک سری ویدئو که چگونگی ساخت یک کفش نیم بروگ با دست و با ابزارهایی که به راحتی قابل دستیابی هستند رو نشون می‌ده. قسمت چهارم – بستن رویه کفش بود و این قسمت، درباره تودوزی و تکمیل رویه کفش است. این […]

گیرینگ (Gearing) برای کفش‌های ورزشی – قسمت اول

در سیستم استخوانی بدن انسان، مفصلی به نام مفصل کفی انگشتی وجود دارد که استخوان پنجه را به استخوان متاتارس ارتباط می‌دهد و این امکان را برای پنجه فراهم می‌کند تا به راحتی خم و راست بشود. این مفصل بسیار مهم و حیاتی است، چون امکان راه رفتن و حفظ تعادل را برای ما فراهم […]