Posted on

چگونه اندازه کفش مناسب خود را پیدا کنیم؟

در یک زمان، ما همه تلاش می‌کردیم کفش‌هایی را که برای ما خیلی کوچک و یا خیلی بزرگ بود بپوشیم. این شوخی نیست و شما با یک آسیب بالقوه خود را به مخاطره می‌اندازید. دانستن اندازه دقیق کفش مناسب شما، برای خرید کفش ضروری است. پیدا کردن اندازه کفش مناسب شما قبل از خرید، موجب صرفه‌جویی در وقت شما در فروشگاه شده و کمک می‌کند تا از خرید یک جفت کفش که مناسب شما نیست اجتناب کنید و مجبور نشوید که آنها را به فروشگاه بازگشت دهید. فقط کافی است مراحل زیر را برای پیدا کردن اندازه کفش مناسب خود دنبال کنید!

بخش اول – پا را در خانه اندازه‌گیری کنید

۱) یک تکه کاغذ را با نوارچسب به زمین بچسبانید

کاغد و نوارچسب

شما قصد دارید یک طرح کلی از پای خود را برای اندازه‌گیری ترسیم کنید، پس از انجام این کار روی فرش یا هر سطح دیگر که نوشتن روی آن دشوار است اجتناب کنید.

۲) پا را محکم روی کاغذ قرار دهید

پا روی کاغذ

پا باید کمی خم شود و ساق پای شما باید در مقابل مچ پا باشد. سعی کنید پای خود را عمود بر هر خطی در کاغذ خود قرار دهید. شما می‌توانید بایستید، بر روی یک صندلی بنشینید یا به پایین دولا شوید.

۳) طرح کلی پایتان را به‌طور کامل ترسیم کنید

شما می‌توانید جورابی را که قصد دارید با کفشی که می‌خواهید بخرید بپوشید، اما کفش نپوشید.

۴) طول و عرض پای خود را روی کاغذ علامت‌گذاری کنید

از ماژیک خود برای رسم خط مستقیم به سمت هر سمت از طرح کلی پایتان استفاده کنید.

۵) طول پای خود را اندازه‌گیری کنید

از اندازه‌گیر نواری یا خط کش برای اندازه‌گیری از بالا به پایین استفاده کنید. این عدد را یادداشت کنید. این عدد تا حد زیادی اندازه کفش شما را تعیین می‌کند.

۶) عرض پاهای خود را اندازه‌گیری کنید

بین خطوط سمت چپ و راست را اندازه‌گیری کنید و عدد را یادداشت کنید. بسیاری از کفش‌ها در عرض‌های مختلف عرضه می‌شوند، بنابراین این عدد تعیین خواهد کرد که کدام نسخه برای خرید شما مناسب است.

۷) مقدار ۳/۱۶ اینچ از هر عدد تفریق کنید

تفریق 3/16 اینچ از اعداد

این برای تطبیق نمودن فضای کوچک بین خط ساخته‌شده توسط مداد و اندازه واقعی پای شما است.

۸) استفاده از اندازه‌های طول و عرض پا

استفاده از اندازه‌های طول و عرض پا

از اندازه‌های طول و عرض خود برای پیدا کردن اندازه کفش خود در یک نمودار اندازه استفاده کنید. مردان و زنان اندازه‌های مختلفی دارند. همچنین کشورهای مختلف نیز اندازه‌های متفاوتی دارند.

بخش دوم – تفسیر نتایج

۱) اندازه طول برای زنان

اندازه کفش برای زنان

برای زنان، اندازه‌گیری طول خود را بر روی نمودار اندازه زنان آمریکایی در زیر پیدا کنید.

 • ۴ = ۸ ۳/۱۶” or 20.8 centimeter (8.2 in)
 • ۴٫۵ = ۸ ۵/۱۶” or 21.3 centimeter (8.4 in)
 • ۵ = ۸ ۱۱/۱۶” or 21.6 centimeter (8.5 in)
 • ۵٫۵ = ۸ ۱۳/۱۶” or 22.2 centimeter (8.7 in)
 • ۶ = ۹” or 22.5 centimeter (8.9 in)
 • ۶٫۵ = ۹ ۳/۱۶” or 23 centimeter (9.1 in)
 • ۷= ۹ ۵/۱۶” or 23.5 centimeter (9.3 in)
 • ۷٫۵ = ۹ ۱/۲” or 23.8 centimeter (9.4 in)
 • ۸ = ۹ ۱۱/۱۶” or 24.1 centimeter (9.5 in)
 • ۸٫۵ = ۹ ۱۳/۱۶” or 24.6 centimeter (9.7 in)
 • ۹ = ۱۰” or 25.1 centimeter (9.9 in)
 • ۹٫۵ = ۱۰ ۳/۱۶” or 25.4 centimeter (10.0 in)
 • ۱۰ = ۱۰ ۵/۱۶” or 25.9 centimeter (10.2 in)
 • ۱۰٫۵ = ۱۰ ۱/۲” or 26.2 centimeter (10.3 in)
 • ۱۱ = ۱۰ ۱۱/۱۶” or 26.7 centimeter (10.5 in)
 • ۱۱٫۵ = ۱۰ ۱۳/۱۶” or 27.1 centimeter (10.7 in)
 • ۱۲ = ۱۱” or 27.6 centimeter (10.9 in)

۲) اندازه طول برای مردان

اندازه کفش برای مردان

برای مردان، اندازه‌گیری طول خود را بر روی نمودار اندازه مردان آمریکایی در زیر پیدا کنید.

 • ۶ = ۹ ۱/۴” or 23.8 centimeter (9.4 in)
 • ۶٫۵ = ۹ ۱/۲” or 24.1 centimeter (9.5 in)
 • ۷ = ۹ ۵/۸” or 24.4 centimeter (9.6 in)
 • ۷٫۵ = ۹ ۳/۴” or 24.8 centimeter (9.8 in)
 • ۸ = ۹ ۱۵/۱۶” or 25.4 centimeter (10.0 in)
 • ۸٫۵ = ۱۰ ۱/۸” or 25.7 centimeter (10.1 in)
 • ۹= ۱۰ ۱/۴” or 26 centimeter (10.2 in)
 • ۹٫۵ = ۱۰ ۷/۱۶” or 26.7 centimeter (10.5 in)
 • ۱۰ = ۱۰ ۹/۱۶” or 27 centimeter (10.6 in)
 • ۱۰٫۵ = ۱۰ ۳/۴” or 27.3 centimeter (10.7 in)
 • ۱۱ = ۱۰ ۱۵/۱۶” or 27.9 centimeter (11.0 in)
 • ۱۱٫۵ = ۱۱ ۱/۸” or 28.3 centimeter (11.1 in)
 • ۱۲ = ۱۱ ۱/۴” or 28.6 centimeter (11.3 in)
 • ۱۳ = ۱۱ ۹/۱۶” or 29.4 centimeter (11.6 in)
 • ۱۴ = ۱۱ ۷/۸” or 30.2 centimeter (11.9 in)
 • ۱۵ = ۱۲ ۳/۱۶” or 31 centimeter (12.2 in)
 • ۱۶ = ۱۲ ۱/۲” or 31.8 centimeter (12.5 in)

۳) عرض خود را در نظر بگیرید

عرض کفش

بسیاری از کفش‌ها نیز دارای اندازه عرض هستند، از جمله AA، A، B، C، D، E، EE و EEEE. برای مثال، B برای زنان متوسط است، D برای مردان متوسط است. A و کمتر باریک هستند، E و بیشتر، پهن و پهن‌تر هستند (نمودار زیر را ببینید).

عرض کفش مردانه با واحد اینچ / میلی‌متر
اندازه AA A B C D E EE EEE
۶ ۲٫۸/۷۱ ۲٫۹/۷۴ ۳٫۱/۷۹ ۳٫۳/۸۴ ۳٫۵/۸۹ ۳٫۷/۹۴ ۳٫۹/۹۹ ۴٫۱/۱۰۴
۶½ ۲٫۸/۷۱ ۳٫۰/۷۶ ۳٫۲/۸۱ ۳٫۴/۸۶ ۳٫۶/۹۱ ۳٫۸/۹۷ ۳٫۹/۹۹ ۴٫۱/۱۰۴
۷ ۲٫۹/۷۴ ۳٫۱/۷۹ ۳٫۳/۸۴ ۳٫۴/۸۶ ۳٫۶/۹۱ ۳٫۸/۹۷ ۴٫۰/۱۰۲ ۴٫۲/۱۰۷
۷½ ۲٫۹/۷۴ ۳٫۱/۷۹ ۳٫۳/۸۴ ۳٫۵/۸۹ ۳٫۷/۹۴ ۳٫۹/۹۹ ۴٫۱/۱۰۴ ۴٫۳/۱۰۹
۸ ۳٫۰/۷۶ ۳٫۲/۸۱ ۳٫۴/۸۶ ۳٫۶/۹۱ ۳٫۸/۹۷ ۳٫۹/۹۹ ۴٫۱/۱۰۴ ۴٫۳/۱۰۹
۸½ ۳٫۱/۷۹ ۳٫۳/۸۴ ۳٫۴/۸۶ ۳٫۶/۹۱ ۳٫۸/۹۷ ۴٫۰/۱۰۲ ۴٫۲/۱۰۷ ۴٫۴/۱۱۲
۹ ۳٫۱/۷۹ ۳٫۳/۸۴ ۳٫۵/۸۹ ۳٫۷/۹۴ ۳٫۹/۹۹ ۴٫۱/۱۰۴ ۴٫۳/۱۰۹ ۴٫۴/۱۱۲
۹½ ۳٫۲/۸۱ ۳٫۴/۸۶ ۳٫۶/۹۱ ۳٫۸/۹۷ ۳٫۹/۹۹ ۴٫۱/۱۰۴ ۴٫۳/۱۰۹ ۴٫۵/۱۱۴
۱۰ ۳٫۳/۸۴ ۳٫۴/۸۶ ۳٫۶/۹۱ ۳٫۸/۹۷ ۴٫۰/۱۰۲ ۴٫۲/۱۰۷ ۴٫۴/۱۱۲ ۴٫۶/۱۱۷
۱۰½ ۳٫۳/۸۴ ۳٫۵/۸۹ ۳٫۷/۹۴ ۳٫۹/۹۹ ۴٫۱/۱۰۴ ۴٫۳/۱۰۹ ۴٫۴/۱۱۲ ۴٫۶/۱۱۷
۱۱ ۳٫۴/۸۶ ۳٫۶/۹۱ ۳٫۸/۹۷ ۳٫۹/۹۹ ۴٫۱/۱۰۴ ۴٫۳/۱۰۹ ۴٫۵/۱۱۴ ۴٫۷/۱۱۹
۱۱½ ۳٫۴/۸۶ ۳٫۶/۹۱ ۳٫۸/۹۷ ۴٫۰/۱۰۲ ۴٫۲/۱۰۷ ۴٫۴/۱۱۲ ۴٫۶/۱۱۷ ۴٫۸/۱۲۲
۱۲ ۳٫۵/۸۹ ۳٫۷/۹۴ ۳٫۹/۹۹ ۴٫۱/۱۰۴ ۴٫۳/۱۰۹ ۴٫۴/۱۱۲ ۴٫۶/۱۱۷ ۴٫۸/۱۲۲
۱۲½ ۳٫۶/۹۱ ۳٫۸/۹۷ ۳٫۹/۹۹ ۴٫۱/۱۰۴ ۴٫۳/۱۰۹ ۴٫۵/۱۱۴ ۴٫۷/۱۱۹ ۴٫۹/۱۲۴
۱۳ ۳٫۶/۹۱ ۳٫۸/۹۷ ۴٫۰/۱۰۲ ۴٫۲/۱۰۷ ۴٫۴/۱۱۲ ۴٫۶/۱۱۷ ۴٫۸/۱۲۲ ۴٫۹/۱۲۴
۱۳½ ۳٫۷/۹۴ ۳٫۹/۹۹ ۴٫۱/۱۰۴ ۴٫۳/۱۰۹ ۴٫۴/۱۱۲ ۴٫۶/۱۱۷ ۴٫۸/۱۲۲ ۵٫۰/۱۲۷

۴) اندازه پای خیلی بزرگ

اندازه پای خیلی بزرگ

اگر اندازه پای شما خیلی بزرگ بود (بزرگ‌تر از اندازه‌های ذکر شده)، با سازنده یا فروشگاه کفش مشورت کنید.

منبع: wikihow.com – مترجم: محمد احمدیان

لطفا به اشتراک بگذارید:
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *