Posted on

ایستاده کار کردن و عواقب دردناک آن برای پا – قسمت دوم

ایستاده کار کردن و عواقب دردناک آن برای پا – قسمت دوم در واقع ادامه مطلبی با همین عنوان است که در قبلا در وبلاگ برای شما قرار دادم (اگر نخوانید، می‌توانید روی متن ایستاده کار کردن و عواقب دردناک آن برای پا – قسمت اول، کلیک (لمس) کنید تا در صفحه جدید برای شما باز شود).

حلقه نوآوری پوشنده کفش

 يکی از نتايج كليدی سه سال اول پروژه مشترک ميان دانشگاه و كمپانی كفش، حلقه نوآوری پوشنده كفش بود كه در مورد سهم تحقيق انجام شده در توسعه محصول و آوردن محصول جديد به بازار به تفصيل توضيح می‌دهد.

تحقيق: اين بخش آغازگر حلقه است، جمع‌آوری اطلاعات مربوط به تقاضای محيط كار و دانش مواد اوليه و بيومکانيک. اين حلقه از تمام انواع مختلف تحقيقات بهره می‌برد تا از تمام اطلاعات موجود مانند درک و فهم پوشنده از كفش، داده‌های بيومکانيکی، نيازمندی‌های محيط كار و تست‌های مکانيک به منظور توسعه محصول استفاده لازم را ببرد.

طراحی محصول: دانش حاصل از تحقيق اين امکان را فراهم می‌كند تا كفش به شکلی طراحی شود كه هم ظاهر زيبايی داشته باشد و هم از دانش به دست آمده كمال بهره را ببرد، بنابراين كفش تا جايی كه ممکن است راحت است و در ضمن عناصر حمايتی لازم برای محيط كار را دارد.

توسعه محصول: در اين مرحله، تمام تلاش‌های قبلی با هم تركيب شده تا يک محصول قابل پوشيدن برای مراحل آينده حلقه توليد شود. دربرداشتن مواد اوليه مختلف و ويژگی‌های مناسب، امکان رفتن نمونه‌های اوليه محصول به مرحله بعد كه آزمايش محصول می‌باشد را ميسر می‌كند.

آزمایشات محيطی: در اين مرحله، تمام كفش‌ها توسط سرآشپزها در آشپزخانه‌های واقعی مورد آزمايش قرار می‌گيرند. اين آزمايش نه تنها راحتی و تناسب محصول، بلکه عملکرد ويژگی‌های ايمنی آن مانند مقاومت در برابر سرخوردن، زيره‌ها و كاپ‌های ايمنی پنجه را مورد بررسی در شرايط واقعی قرار می‌دهد. عملکرد اين ويژگی‌ها در شرايط واقعی اغلب ناديده گرفته می‌شود. در نظر گرفتن اين عناصر، درون كفش اغلب به خاطر قبول شدن در آزمايشات كيفی و گرفتن گواهينامه است و ممکن است كه چگونگی كاركرد اين ويژگی‌ها را در زندگی واقعی نشان ندهد.

ارزیابی فرد پوشنده: آگاهی از نظرات كارگران در آزمايشات محيطی، امکان توسعه مستمر محصول را برای انجام تحقيقات و توليد محصولات در آينده و هم چنين بهبود بخشيدن به محصولات موجود فراهم می‌كند و حلقه نوآوری را دوباره آغاز می‌كند.

ایستاده کار کردن و عواقب دردناک آن برای پا
تصویر شماره ۱

محصولات جدید

نتايج اين تحقيقات به توليد يک سری كفی‌هايی منجر شد كه در توليد آنها از مواد مختلف استفاده شده است. در اين كفی‌ها از سه نوع ماده با تراكم‌های مختلف استفاده شده است تا ناحيه تماس پا به زمين و ميزان حمايت از پا را بر حسب نياز تغيير دهد. با يک ابزار انتخاب كه از طريق اين تحقيقات تهيه شده است، اين كفی‌ها متناسب با شغل مورد نظر انتخاب می‌شوند. كارشناسان شکل كف پا و مواد اوليه مورد نياز افراد را تعيين كرده تا مناسب‌ترين كفی برای تامين نيازهايشان توليد شوند. اين كفی‌ها شکل كلی بهتری دارند و تماس در ناحيه ميانی پا را از همان اول افزايش می‌دهند كه بر اساس مطالعات، در ايجاد راحتی در پا موثر هستند. كفی‌های مختلف با توجه به نياز هر فرد، ميزان تماس پا را كم و زياد می‌كنند تا امکان توزيع فشار در تمام طول پا فراهم شود.

در حال حاضر با توجه به نتايج مطالعات انجام شده تغييراتی در طراحی كفش‌های موجود صورت گرفته است. به طور مثال، برخی محصولات با زيره سخت‌تر توليد شده‌اند تا در فشار كف پا در مقايسه با كفش‌هايی با زيره نرم‌تر، تغيير لازم را ايجاد كنند. ساختار كفی‌های ميانی كفش هم اصلاح شده‌اند تا با دستکاری ارتفاع پاشنه در برخی كفش‌ها، ترتيب حالت ايستادن برخی افراد را اصلاح كنند. فشار بيشتر به سمت سينه پا و به دور از پاشنه توزيع می‌شود كه يکی از دلايل درد در پا است. در حال حاضر، بيشترين تمركز در كارهای تحقيقاتی بر روی توليد سفارشی كفش است تا جايی كه پيشرفت‌های تکنيکی امکان گنجاندن عناصر لازم را فراهم كنند. اين روند، گرايش كفش‌های مصرفی را به سمت سفارشی‌سازی نشان می‌دهد. نتايج اين تحقيق نشان می‌دهد كه يک نوع كفش نمی‌تواند برای همگان مناسب باشد.

ایستاده کار کردن و عواقب دردناک آن برای پا
تصویر شماره ۲

تکامل کمپانی

 يکی از نتايج مهم اين تحقيقات برای كمپانی كفش WearerTech اين بوده است كه چگونه استفاده از علم و شراكت با گروه‌های دانشگاهی توانسته است ساختار، مسير سرمايه‌گذاری و اهداف اين كمپانی را به طور كل تغيير دهد. ديدگاه‌ها تغيير كرده‌اند و فوايد معرفی تحقيق در جوانب مختلف تجارت خود را به خوبی نشان می‌دهد. بيشتر كمپانی‌های توليدكننده كفش ايمنی، اغلب می‌خواهند در آزمايشات مکانيکی قبول شده و گواهينامه كيفيت دريافت كنند و معمولا طوری اين كفش‌های ايمنی را طراحی و توليد می‌كنند كه از پس آزمايشات برآيند نه نياز مصرف‌كننده را تامين كنند. نظر مصرف‌كنندگان در واقع محرک اصلی ايجاد تغيير در طراحی‌های كفش بوده است كه امکان توسعه و بهبود كفش برای تامين انتظارات مصرف‌كنندگان را فراهم می‌كند. علاوه بر اينکه نظرات مصرف‌كنندگان به عنوان داده‌های ورودی مهم است، تحقيقات بازار نيز برای فهميدن نظرات مصرف‌كنندگان درباره زيباشناسی محصولات مورد استفاده قرار می‌گيرد. اين مسئله به مناسب بودن سبک‌های جديد كمک می‌كند و امکان تصميم‌گيری برای توليد مجموعه جديد از محصولات بر اساس نظر پوشندگان بالقوه را فراهم می‌كند. تحقيقات بازار علاوه بر اينکه در مرحله ساخت نمونه‌های اوليه مفيد است، برای تعيين عادات اخير بازارهای هدف بالقوه به منظور توليد كفش‌های مورد نياز مورد استفاده قرار می‌گيرد. امروزه بيشترين تمركز بر كمک به مصرف‌كنندگان مانند پوشيدن جوراب‌های فشرده در محل كار است. اين تغييرات بی‌نظير در بخش كفش‌های مخصوص كار، اهميت تحقيقاتی را كه در اين زمينه انجام شده است، نشان می‌دهد. طراحی و توليد محصول به پشتوانه تحقيقات علمی به كمپانی WearerTech جايگاه متمايزی در بازار كفش داده است. البته كه طراحی و توليد كفش به پشتوانه تحقيق و پژوهش، فوايد مالی نيز به دنبال دارد. سيستم سه زيره‌ای كمپانی WearerTech باعث شده است كه محصولات آن به بازارهای جديد چه حرفه‌ای و چه جغرافيايی رخنه كند. به همين دليل اين كمپانی مبلغی معادل 151000 پوند در پروژه سال آينده هزينه كرده است تا با همکاری دانشگاه سالفورد بتواند به نتايج مهمتری در زمينه كفش‌های تخصصی دست پيدا كند.

منبع: مجله صنعت کفش – شماره 260
لطفا به اشتراک بگذارید:
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *