ایستاده کار کردن و عواقب دردناک آن برای پا – قسمت دوم

تکامل کمپانی  يکی از نتايج مهم اين تحقيقات برای كمپانی كفش WearerTech اين بوده است كه چگونه استفاده از علم و شراكت با گروه‌های دانشگاهی توانسته است ساختار، مسير سرمايه‌گذاری و اهداف اين كمپانی را به طور كل تغيير دهد. ديدگاه‌ها تغيير كرده‌اند و فوايد معرفی تحقيق در جوانب مختلف تجارت خود را به خوبی […]

ایستاده کار کردن و عواقب دردناک آن برای پا – قسمت اول

تقریبا ۶۰ درصد از کسانی که کار می‌کنند، ناچارند بیشتر زمانی که کار می‌کنند را بایستند مانند: فروشنده‌ها، سرآشپزها، پیشخدمت‌ها، آرایشگران، کارگران کارخانه، پرستاران، جراحان، دندانپزشک‌ها، انبارداران و نگهبانان. استفاده از کفش مناسب برای این افراد، موضوع تحقیق و بررسی کمپانی WearerTech footwear و دانشگاه سالفورد در یک پروژه مشترک شش ساله بوده است. این […]