ساخت کفش بروگ؛ قسمت هفتم – قالب‌گیری‌کردن

ساخت کفش بروگ؛ قسمت هفتم – قالب‌گیری‌کردن، قسمت دیگری از یک سری ویدئوی آموزشی با زیرنویس انگلیسی است که چگونگی ساخت یک کفش نیم بروگ با دست و با ابزارهایی که به راحتی قابل دستیابی هستند رو نشون می‌ده. قسمت ششم – ساختن کفی و شیاردار کردن بود. در این قسمت از این دوره آموزشی، […]

ساخت کفش بروگ؛ قسمت ششم – ساختن کفی و شیاردار کردن

ساخت کفش بروگ؛ قسمت ششم – ساختن کفی و شیاردار کردن، قسمت دیگری از یک سری ویدئو که چگونگی ساخت یک کفش نیم بروگ با دست و با ابزارهایی که به راحتی قابل دستیابی هستند رو نشون می‌ده. قسمت پنجم – تودوزی و تکمیل رویه بود. این ویدئو با زیرنویس انگلیسی می‌باشد. متاسفانه کیفیت این […]

ساخت کفش بروگ؛ قسمت پنجم – تودوزی و تکمیل رویه

ساخت کفش بروگ؛ قسمت پنجم – تودوزی و تکمیل رویه، قسمت دیگری از یک سری ویدئو که چگونگی ساخت یک کفش نیم بروگ با دست و با ابزارهایی که به راحتی قابل دستیابی هستند رو نشون می‌ده. قسمت چهارم – بستن رویه کفش بود و این قسمت، درباره تودوزی و تکمیل رویه کفش است. این […]

ساخت کفش بروگ؛ قسمت چهارم – بستن رویه کفش

ساخت کفش بروگ؛ قسمت چهارم- بستن رویه کفش، قسمت دیگری از یک سری ویدئو که چگونگی ساخت یک کفش نیم بروگ با دست و با ابزارهایی که به راحتی قابل دستیابی هستند رو نشون می‌ده. قسمت سوم – بروگ کردن و رنگ آمیزی بود و این قسمت، درباره بستن رویه کفش (چسب زدن و دوختن […]

ساخت کفش بروگ؛ قسمت سوم – بروگ کردن و رنگ آمیزی

ساخت کفش بروگ؛ قسمت سوم – بروگ کردن و رنگ آمیزی، قسمت سوم از یک سری ویدئو که چگونگی ساخت یک کفش نیم بروگ با دست و با ابزارهایی که به راحتی قابل دستیابی هستند رو نشون می‌ده. قسمت دوم – بریدن و نازک کردن چرم بود و این قسمت، درباره بروگ کردن و رنگ […]